Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa C.Mác và Ph.Ăng-ghen


Giúp Con Học, 16-6-2011 — Cuộc gặp gỡ khởi đầu cho một tình bạn vĩ đại giữa hai nhà lãnh tụ của phong trào cộng sản quốc tế trong thế kỉ XIX.

Cuối tháng 8 – 1844, Ăng-ghen đã đến thăm C.Mác ở Pa-ri, khi ông từ Anh trở về Đức. Trong mười ngày Ăng-ghen ở Pa-ri, Mác hầu như không rời khỏi ông. Những cuộc nói chuyện cởi mở hằng ngày đã cho thấy sự thống nhất hoàn toàn về tư tưởng, sự nhất trí quan điểm giữa hai người trong tất cả mọi vấn đề lý luận và thực tiễn. “Khi tôi đến thăm Mác vào mùa hạ 1844 ở Pa-ri, Ăng-ghen viết, rõ ràng chúng tôi hoàn toàn nhất trí với nhau trong tất cả các lĩnh vực lý luận, và từ đó trở đi đã bắt đầu sự cộng tác giữa chúng tôi”.

Sự nhất trí về tư tưởng được bổ sung thêm bằng mối thiện cảm đã nảy sinh giữa hai người đối với nhau. Mác và Ăng-ghen đã trở thành hai người bạn đã thỏa thuận với nhau về sự cộng tác trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sau này của nhau. Họ đã cho nhau biết về kế hoạch của nhau và đã quyết định sẽ cùng nhau hành động chung…

Cuộc gặp gỡ giữa Mác và Ăng-ghen vào mùa thu 1844 đã mở đầu cho mối tình đoàn kết vĩ đại có một không hai giữa hai người. V.I.Lê-nin viết: “Những câu chuyện truyền thuyết cổ kể cho ta nghe nhiều tầm gương cảm động về tình bạn, giai cấp vô sản châu Âu có thể nói rằng khoa học của nó đã tạo ra bởi hai nhà bác học và chiến sĩ mà những mối quan hệ đối với nhau đã vượt qua tất cả những câu chuyện cổ tích cảm động nhất của con người xưa về tình bạn của con người”.

* Theo: N.Phêđôxêép, Các Mác – Tiểu sử

Leave a Reply