Màu sắc hidroxit Sắt, Đồng, Crom, Coban


Giúp Con Học, 7-5-2012 — Sự hình thành của các kết tủa hidroxit kim loại thường được sử dụng để nhận biết kim loại. Hình ảnh sau đây là bốn kết tủa hidroxit kim loại Sắt, Đồng, Crom và Coban. Hình ảnh từ SciencePhotoLibrary.

Trong hình ảnh đầu tiên là kết quả của thí nghiệm khi lần lượt cho NaOH vào dung dịch FeCl3, CuSO4, CrCl3, CoCl2. Bạn có thể thấy màu sắc của phần dung dịch khác biệt so với phần kết tủa

Khi cho Cu kim loại vào dung dịch CuCl2 và đun nóng, ta có thể thu được CuCl, nếu tách nhanh trong 1 ống nghiệm riêng, ta có màu xanh nhạt của kết tủa CuCl (trái). Nếu cho thêm NaOH đặc (4M) vào ống nghiệm này, Cu(OH)2 hình thành sẽ làm cho hỗn hợp có màu đậm hơn (phải).


Khó có thể dễ dàng phân biệt màu sắc của dung dịch Fe2+ và Fe3+ nếu nồng độ của chúng khác nhau, nhưng với kết tủa của chúng thì thật rõ ràng Fe(OH)2 (trái) màu xanh nhạt – Fe(OH)3 màu nâu đỏ (phải)


***
Nguồn: Dayhoahoc.com

Leave a Reply