Thành ngữ về thời gian


Giúp Con Học, 16-6-2011 — Các thành ngữ về thời gian dưới đây sẽ giúp các em bổ sung thêm vốn từ vựng cũng như ngữ pháp tiếng Anh.

1. From the word go

Đã bao giờ bạn băn khoăn tự hỏi khi mình muốn diễn đạt cụm từ “from the very beginning” theo 1 cách khác chưa? Nếu như bạn đã từng có băn khoăn đó trong đầu thì hôm nay chúng tôi xin được giúp bạn và “from the word go” chính là câu trả lời. Bạn hãy tham khảo các ví dụ dưới đây nhé:

I think we should shut down the project and cut our losses. It’s been a disaster from the word go.

I agree with you. We’ve wasted a lot of time and money on this.

2. In due course

Nếu như muốn nói mình sẽ làm một việc gì đó trong khoảng thời gian mình vẫn dành cho nó thì bạn sẽ nói như thế nào? Thay vì nói “in the usual amount of time” thì bạn có thể dùng cụm từ “in due course” theo như ví dụ sau đây:

I’ll be studying English with this website in due course.

(I’ll be studying English with this website in the usual amount of time I spend for it).

3. Once and for all

Nghe qua chắc hẳn bạn cũng có thể đoán được nghĩa của thành ngữ này. “Once and for all” có nghĩa là “lần cuối” (one final time) và bạn hoàn toàn có thể sử dụng thành ngữ này khi muốn diễn đạt một hành động hoặc sự việc sẽ không còn xảy ra trong tương lai.

Ví dụ: Could you please tell him once and for all that we cant give the result of the interview by phone and that we’ll be mailing the letters next week?

4. Ahead of time

Cụm từ này mang nghĩa “trước” (before). Nếu như bạn đã từng biết đến cụm từ “in advance” thì đây chính là cụm từ đồng nghĩa của nó. Giả sử như bạn muốn tổ chức một bữa tiệc tại một địa điểm cụ thể của một quán ăn hay nhà hàng, điều đầu tiên bạn cần làm là đặt trước chỗ.

If you want to have a nice place, you really should book a couple of hours ahead of time and they’ll arrange things.

* Nguồn: go.edu.vn

1 comment for “Thành ngữ về thời gian

  1. TTD
    June 17, 2011 at 8:18 AM

    Thanks for interesting and useful lessons. I am looking forward to more English lectures.

Leave a Reply