Tổng hợp các công thức Toán học ôn thi Đại học (hoàn chỉnh)


Giúp Con Học, 25-5-2013 — Để giúp các bạn chuẩn bị kiến thức và ôn tập môn Toán cho kì thi ĐH sắp tới, Giúp Con Học xin tổng kết lại một số công thức Toán học cơ bản cần nhớ.

PHẦN A. ĐẠI SỐ

toan1

toan2

toan3

toan4

toan5

toan6

toan7

PHẦN B: LƯỢNG GIÁC

toan8

toan9

toan10

toan11

toan12

toan13

toan14

toan15

toan16

toan17

toan18

PHẦN C: ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN

toan19

toan20

toan21

PHẦN D: HÌNH HỌC

toan22

toan23

toan24

toan25

toan26

toan27

toan28

toan29

toan30

toan31

toan32

toan33

PHẦN E: NHỊ THỨC NEWTON

toan34

_________

Nguồn: Học nhanh Toán-NXB Thống Kê

2 comments for “Tổng hợp các công thức Toán học ôn thi Đại học (hoàn chỉnh)

 1. Linh NT
  July 3, 2013 at 8:19 PM

  Ngày mai bắt đầu kì thi đại học khối A và A1 rồi, chúc các em sĩ tử nắm thật vững những công thức toán học cơ bản trên để có thể tự tin vượt qua đề thi môn Toán nhé!

 2. VQH
  June 15, 2013 at 7:50 PM

  Viết lại dưới dạng latex

  Công thức lượng giác

  Hệ thức cơ bản:

  \sin^2 x + \cos^2 x = 1

  \tan x =\frac{\sin x}{\cos x}

  \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}

  1 + \tan^2 x =\frac{1}{\cos^2 x}

  1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}

  2. Các cung liên kết (đối, bù, phụ, hơn kém $\pi; \pi/2$)

  \cos(-x) = \cos x
  \tan (-x) = - \tan x
  \sin(-x) = - \sin x
  \cot(-x) = -\cot(x)
  \sin(\pi-x)=\sin(x)
  \cos(-x) = -\cos x
  \tan(\pi-x) = -\tan(x)
  \cot(\pi-x)=-\cot(x)
  \sin(\pi/2 - x) = \cos(x)
  \cos(\pi/2 -x) = \sin(x)
  \tan(\pi/2-x) = \cot(x)
  \cot(\pi/2-x) = \tan(x)

Leave a Reply